Robert-Jan

Functies:
DSC_3609_bewerkt

Teammanager, Projectleider

In mijn werk los ik graag complexe en/of ongewone problemen op waar mijn collega’s en de klant iets aan heeft.

In het verleden heb ik als fysiotherapeut gewerkt met als doel om mensen zo snel mogelijk met minder beperkingen weer optimaal te laten functioneren op hun werk of in hun thuissituatie. Hiervoor is het nodig om:

  •  een analyse van het probleem te maken
  •  in overleg met de klant aan de slag te gaan met de meest effectieve oplossing
  •  evalueren
  •  actief te luisteren en kunnen doorvragen

Ook de persoonlijke ontwikkeling door scholing en training is belangrijk. Dit heeft er toe geleid dat ik in 2007 de opleiding Bedrijfskunde I aan de Transfergroep in Rotterdam heb afgerond. Tijdens de opleiding Bedrijfskunde I is mij duidelijk geworden dat mijn sterke punten vooral liggen in projectmanagement, informatiemanagement en financial management en -accounting Omdat ik binnen de fysiotherapie dit onvoldoende kon ontwikkelen heb ik weloverwogen de keus gemaakt een andere richting in te slaan.

Sinds 2006 werk ik in de verzekeringsbranche waar de nodige veranderingen plaatsvinden. Dit heeft wisselende impact op de werkvoorraad en op de sfeer. In de afgelopen jaren heb ik geleerd om dichtbij mezelf te blijven en de focus op de positieve dingen te blijven houden.
In mijn huidige functie heb ik aan diverse projecten mogen deelnemen waaronder enkele malen in de rol als teammanager en projectleider. Tijdens het deelnemen aan projecten kreeg ik veel energie van het gezamenlijk werken aan de op te leveren producten en de wisselende omstandigheden.

Daarnaast heb ik ervaren dat ik mij beter voel als ik overzicht heb over het grote plaatje. Als het nodig is ben ik in staat om naar detailniveau te gaan. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een aantal problemen in mijn huidige werk waarvoor ik Excelbestanden gemaakt heb met diverse macro’s. Voor de macro’s heb ik ook handleidingen geschreven zodat gebruikers niet afhankelijk zijn van mijn aanwezigheid.

Buiten mijn werk krijg ik ook energie van het (bege)leiden van volleybalwedstrijden als scheidsrechter in de nationale competitie. Dit is vooral het geval bij die wedstrijdmomenten waar door het juiste ingrijpen de emoties van alle betrokkenen onder controle blijven en de wedstrijd sportief blijft. Behulpzaam hierbij is dat ik onder druk op een rustige manier verbaal en non-verbaal kan communiceren.
Sinds begin 2011 ben ik als opleider verbonden aan de Nederlandse volleybal bond. Hierbij zet ik al mijn vaardigheden in om zo tot optimaal mogelijke omstandigheden te komen waardoor er geleerd kan worden.

Facebook Twitter Linkedin Plusone Email